NosyFred's Serial Numbers List[ 0-9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ]

M2 LauchPad v1.24 s/n: drk-tay-3532124935
M2 LaunchPad v1.0 Win s/n: JES-007-6823527422
MCS Stereo v1.02 s/n: 001-102-0012720
MDaemon v1.0 Win95/NT
1 account s/n: 101-01-01937-152-02691
1 account s/n: 101-01-08517-155-08592
1 account s/n: 101-01-09469-153-02181
25 accounts s/n: 101-03-02371-155-09965
5 accounts s/n: 101-02-04751-148-04710
50 accounts s/n: 101-04-08604-153-04358
500 accounts s/n: 101-05-04751-158-00875
5000 accounts s/n: 4994-9999-LGB-9996-1997
5000 accounts s/n: 4994-9999-LGB-9999-995
5000 accounts s/n: 4994-99997-1979-LGB-1997
MDaemon v2.5 Win95/NT
25 clients s/n: 100-02-00592-149-05029
25 clients s/n: 100-02-02065-148-04428
25 clients s/n: 100-02-06523-156-07879
25 clients s/n: 100-02-08904-151-02625
5 clients s/n: 100-01-05397-158-09990
5 clients s/n: 100-01-07431-149-04951
5 clients s/n: 100-01-08037-152-08754
5 clients s/n: 100-01-09119-148-00128
50 clients s/n: 100-03-02455-148-06232
50 clients s/n: 100-03-08299-155-00547
5000 clients s/n: 100-04-00074-150-01488
5000 clients s/n: 100-04-08386-152-06311
5000 clients s/n: 100-04-52756-159-75644
MDaemon v2.6b3 Win95/NT for 25 clients s/n: 100-02-00438-152-04982
MDaemon v2.6b3 Win95/NT for 5 clients s/n: 100-01-06584-153-03609
MDaemon v2.6b3 Win95/NT for 50 clients s/n: 100-03-03901-141-01100
MDaemon v2.6b3 Win95/NT for 5000 clients s/n: 100-04-00996-155-02772
MDaemon v2.x s/n: 425-4641111223
MDesk v1.2 OS/2
Name: 2U!!! s/n: MD04!8u12ex23W
Name: 4U!!! s/n: MD04!1u14ex28W
Name: Bingo Bongo s/n: MD04g5u1Bex26W
Name: Dark Wing s/n: MD04k6u1Dex29W
Name: John Doe s/n: MD04n8u1Jex27W
Name: Me!!! s/n: MD04!6u1Mex29W
Name: NoBoDy! s/n: MD04o1u1Nex28W
Name: SoMeBoDy! s/n: MD04e0u1Sex21W
Name: TeLLeRBoP s/n: MD04L5u1Tex26W
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: MD044u1Tex29W
Name: Xxx!! s/n: MD04!8u1Xex27W
Name: You!! s/n: MD04!1u1Yex24W
MDiff-MPatch v1.40 Dos and OS/2 s/n: [email protected]!VLS457-VBDA Name: PREDATOR666/UCF
MGM Cad v2.5 Mac s/n: II 220301
MHT Browse v1.1 - Xtra for Director 6 s/n: MHTBS81478QA96
MHT Popup v1.1 - Xtra for Director 6 s/n: MHTPE9DJ6ZLV42
MIRC Name: ROBiN s/n: 7105-668673
MIRC v4.50
Name: Bad Crc s/n: 1007-85196
Name: Bill Gates s/n: 1393-135770
Name: Byte Ripper s/n: 1532-154156
Name: Dr Dobbs s/n: 1132-99958
Name: Free Registered Version s/n: 2822-289760
Name: Me s/n: 578-53012
Name: Peter Norton s/n: 1665-170761
Name: Registered Version s/n: 2357-251730
Name: Sabotage s/n: 1269-132794
Name: United Cracking Force s/n: 2586-262171
Name: You s/n: 703-67318
Name: mIRC Supporter s/n: 1869-196544
Name: mIRC Supporter s/n: 1869-196544 BE SURE TO PUT THE "IRC" and the "S" in all CAPS
MIRC v4.50 Win95
Name: 2U! s/n: 556-40904
Name: 4U! s/n: 553-42054
Name: Cracked s/n: 9696-1070977
Name: Me! s/n: 584-44342
Name: NoBoDy! s/n: 1013-84694
Name: SoMeBoDy! s/n: 1242-111896
Name: TeLLeRBoP s/n: 1260-119325
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: 2872-255490
Name: The Riddler 1996! [ri/uCF] s/n: 2672-242307
Name: You! s/n: 769-78946
MIRC v4.52
Name: Bill Gates s/n: 13417-1415328
Name: Byte Ripper s/n: 13921-1500876
Name: Dr Dobbs s/n: 10960-1008708
Name: Free Registered Version s/n: 27041-2961932
Name: MIRC s/n: 5545-573826
Name: Me s/n: 3921-418686
Name: Peter Norton s/n: 16638-1775760
Name: Registered Version s/n: 23707-2595737
Name: Sabotage s/n: 12042-1349909
Name: United Cracking Force s/n: 23985-2664623
Name: What??? s/n: 8551-874654
Name: You s/n: 5340-609382
Name: mIRC Supporter s/n: 17394-1986741
MIRC v4.52 16-bit Win Name: mIRC Supporter Registration No: 1869-196544
MIRC v4.52 32-bit Win95 Name: mIRC Supporter Registration No: 1869-196544
MIRC v4.52+ Name: ZIPWAREZ s/n: 9529-887118
MIRC v4.6 Name: Cracked number: 9696-1070977
MIRC v4.6 32-bit Win95 Name: PARASITE '96 Code: 11606-973008
MIRC v4.6 and v5.02 32-bit Win95 Name: PARASITE '96 Code: 11606-973008
MIRC v4.7 Name: Cracked s/n: 9696-1070977
MIRC v4.72 Name: Sene s/n: 6446-689160
MIRC v5.00 Name: REGISTERED s/n: 10891-969363
MIRC v5.02
Name: 1234567 s/n: 6041-448057
Name: Cracked s/n: 9696-1070977
Name: Steve Hsu s/n: 11687-1255614
Name: Super User s/n: 14402-1549895
Name: Super s/n: 14402-1549895
MIRC v5.02 Win95
Name: 2U! s/n: 3809-295441
Name: 4U! s/n: 3827-303510
Name: Me! s/n: 4221-340464
Name: NoBoDy! s/n: 8623-804949
Name: PARASITE'96 s/n: 11606-973008
Name: SoMeBoDy! s/n: 11302-1059045
Name: TeLLeRBoP s/n: 11528-1167742
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: 28290-2640367
Name: The Riddler 1996! [ri/uCF] s/n: 25123-2383648
Name: Xxx! s/n: 6066-678054
Name: You! s/n: 6006-712206
Name: kOUGER! [CB4] s/n: 7532-464698
MIRC v5.1 Name: blastsoft s/n: 13895-1663799
MIRC v5.11
Name: Project Web s/n: 1409-1554431
Name: blastsoft s/n: 13895-1663799
MIRC v5.x Name: Gauss Code: 1955-227355
MKS Source Integrity v7.1c Win95 s/n: 4040099599
MKS Toolkit v5.1 Win95/NT s/n: 3014400063
MKS Toolkit v5.2 win95 s/n: 3450148925
MM PLAYER v3.0 Name: MAD JESTER s/n: 107706507613724
MM Player v3.0 Name: romeo s/n: 337036737320619
MOD4Win v2.30 Win95
Name: 2U! s/n : 202335609222932008
Name: 4U! s/n : 210429033591849288
Name: BunteR cOMPANY: uCF s/n: 111716782610593122
Name: Cracked s/n: 236273118978589877
Name: GARGAMEL'95 s/n: 951589925305770743
Name: Me! s/n : 370250360688645230
Name: Misha [UCF] s/n : 115977263583221512
Name: Registered Version s/n : 308435988047381282
Name: Shere Khan company: KSB, Ltd. s/n: 430278180632329310
Name: TeLLeRBoP s/n : 593422473326524078
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 631844722434151636
Name: You! s/n : 164561137324188032
Name: s/n : 220389582148317632
Name: s/n: 220389582148317632
MOD4Win v2.xx s/n: 237598345346
MODEM STATUS v1.9a s/n: 1234322 Name: Lost Soul [uCF]
MP3 Wolf v1.01 Win95/NT Name: CORE/JES s/n: MW1-128878
MP3 Wolf v1.03
Name: FACTOR s/n: MW-768670
Name: Nop [Phrozen Crew] s/n: MW000-106110
MP3 Wolf v1.03.007 Name: Blackflag s/n: MW1-143859
MR. Tech Submit Spider v3.8.56 Win s/n: ERL5062310284960 Pro upgrsde s/n: CT8504233012453930
MR/2 ICE Net Email Client v1.30 OS/2 Name: Momo Boy Serial #: 12345 Key: 82721549
MR/2 Ice v0.99c OS/2
Name: 2U! s/n: 82720324
Name: 4U! s/n: 82720326
Name: Dark Wing s/n: 82721563
Name: Me! s/n: 82720319
Name: NoBoDy! s/n: 82721104
Name: SoMeBoDy! s/n: 82721576
Name: TeLLeRBoP s/n: 82721592
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 82722969
Name: Xxx! s/n: 82720666
Name: You! s/n: 82720640
MR/2 Ice v0.99v OS/2
Name: 2U! s/n: 3333 key: 81335035
Name: 4U! s/n: 3333 key: 81335037
Name: Dark Wing s/n: 3333 key: 81336274
Name: Me! s/n: 3333 key: 81335030
Name: NoBoDy! s/n: 3333 key: 81335815
Name: SoMeBoDy! s/n: 3333 key: 81336287
Name: TeLLeRBoP s/n: 3333 key: 81336303
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3333 key: 81337680
Name: Xxx! s/n: 3333 key: 81335377
Name: You! s/n: 3333 key: 81335351
MR/2 Ice v1.30 OS/2
Name: 2U! s/n: 3333 key: 81335035
Name: 4U! s/n: 3333 key: 81335037
Name: Bingo Bongo s/n: 54321 key: 82763833
Name: Dark Wing s/n: 3333 key: 81336274
Name: Me! s/n: 3333 key: 81335030
Name: Momo Boy s/n: 12345 key: 82721549
Name: NoBoDy! s/n: 3333 key: 81335815
Name: SoMeBoDy! s/n: 3333 key: 81336287
Name: TeLLeRBoP s/n: 3333 key: 81336303
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 3333 key: 81337680
Name: You! s/n: 3333 key: 81335351
MS Internet Cache Explorer v1.20 - v1.21
Name: MSIE Cache Explorer s/n: UHSO\[ZI
Name: Me! s/n: a\O`]K\^
Name: Public Registered Copy s/n: aWVG_QSH
Name: STORM s/n: MKIK_IIH
Name: You! s/n: SLUNQKPN
Name: gotivac s/n: aLTHTWX`
MS Plus for Chinese Win95 Chinese s/n: 411-0252964
MSIE Cache Explorer v1.2 Name: Steve Hsu s/n: ZQ_U]JWR
MSIE Cache Explorer v1.20
Name: Everybody key: PS_QWXJ]
Name: MSIE key: aJ]X_IXX
Name: Me key: a\a^_[\^
Name: Singapore s/n: JFN'YLJQ
Name: You key: SLURMQNN
MT Crimp 2000 v4.3 build 274 s/n: 10370-041248
MT Crimp v2.62 Win95/NT s/n: 10370-041248
MT Crimp v2.63 Win95/NT s/n: 10370-041248
MT Crimp v4.3 build271 Win95/NT s/n: 10370-041248
MTA
Name: *** s/n: 10122
Name: --- s/n: 10845
Name: ??? s/n: 15183
Name: Batman s/n: 115335
Name: Me s/n: 7187
Name: Nobody s/n: 119432
Name: Somebody s/n: 176441
Name: Who? s/n: 33953
Name: XXX s/n: 21208
Name: You s/n: 26997
MX Mailer v1.0 Name: LOMAX [DSI] s/n: 908214251034
MYOB Accounting v6.0 Name: s/n: PT#MPCW3P2600-071795
MYOB v5.0.4 Mac s/n: JZ51726
Mac 2 PC Pro Plus Win s/n: 123456-1234
Mac Executor Win95 s/n: 2175023 key: idw2hqyu3juvs
Mac Opener s/n: 2358926-4139
Mac Opener v3.0 s/n: 3844008-0104 key: A8A7-3A003QM7CMCQ
Mac-N-Dos v1.0 Win s/n: 7000-0002-1199-0165
Mac320 Mac s/n: SB23-0015-0057-1800
MacDos v1.0.1 Mac s/n: 4294930727
MacEKG v2.0.7 Mac s/n: 12345Z9L2416
MacLAN Connect v5.51 s/n: 666-6e853217
MacLabelPro v1.6.3 Mac s/n: 5117081730
MacLink v7.5 Mac s/n: 603050-1601
MacMod Pro 3.2.2 Mac s/n: 013953150
MacOpener v2.0
s/n: 2208418-2827
s/n: 983798-0308
MacPassword v3.8.0 s/n: NOV30195MAY261951
MacRenderman v1.3 Mac s/n: 978862966
MacSEE v4.6 s/n: 950241
MacSafe v2.0 Mac s/n: 686279
MacTEX Mac s/n: 00229.002
Macro Magic s/n: 23291470
Macro Magic 95 s/n: 43605640
Macro Magic v1.2 s/n: 24051646
Macro Magic v1.2 /32
s/n: 33556461
s/n: 38177147
Macro Magic v1.2 Win
date 01-08-97 s/n: 103218643
date 02-08-97
date 03-08-97 s/n: 42049730
date 28-07-97 s/n: 16373558
date 29-07-97
date 30-07-97 s/n: 16155097
date 31-07-97 s/n: 16056438
s/n: 16260561
s/n: 57341958
Macro Magic v1.5 s/n: 21006408
Macro Magic v2.0 s/n: 18330268
Macro Magic v2.0 Win95/NT s/n: 18548729
Macro Magic v2.1a s/n: 16625627
Macro Magic v3.2
s/n: 13448235
s/n: 14467717
s/n: 14904638
s/n: 15996940
Macro Model v1.5 Win s/n: 0428-4079-2071
Macro Scheduler v1.0 Win Name: TheForceTeam s/n: 258894610013
Macro Scheduler v4.1 Name: qq qq s/n: 670076760518
Macro Scheduler v4.1.1 Name: LOMAX [DARK EMPIRE] s/n: 459342169381
Macro Scheduler v4.12 Win95/NT Name: escom[CORE] s/n: 979581885283
Macro Scheduler v4.2 Win95/NT Name: CORE/DrRhui s/n: 892158449981
Macro Scheduler v4.23 Win95/NT Name: CORE/DrRhui s/n: 892158449981
MacroMedia 3D v1.2 Mac s/n: T120-12345-CP4U
MacroMedia Director v6.0 MMX Optimized s/n: wdw600-73187-33120-86408
MacroMedia XRes v3.0 (Mac) s/n: REM300-10058-87782-19326
MacroMind Accelerator Mac s/n: A300-12935-CP4U
MacroModel v1.5 Mac s/n: MM150-GC-10997
Macrom Xres s/n: 12108084
Macromedia AuthorWare v2.0 Pro Win s/n: 8205-2072-3071
Macromedia AuthorWare v2.01 Pro Win s/n: 8217-4072-0086
Macromedia AuthorWare v3.0 Pro s/n: 20030-0979-1236-56383
Macromedia AuthorWare v4.0 Pro s/n: APW400-08634-87077-11404
Macromedia Authorware v3.0 Win95 s/n: 26430-0266-0120-53690
Macromedia Authorware v3.5.1 s/n: 25235-0666-9261-77158
Macromedia Authorware v4.0 s/n: APW400-08634-87077-11404 SKU: WAW40D01
Macromedia Backstage Designer Plus v1.0 Win95 s/n: BKA100-06484-07082-71477
Macromedia Direct s/n: DRW500-04278-27077-61554
Macromedia Director Academic v4.0 Win95
s/n: DRW404-0400-4180-0008
s/n: DRW404-0429-1085-7007
Macromedia Director v4.0 Win
s/n: DRW400-1860-8079-4079
s/n: DRW400-1895-9074-2077
s/n: DRW400-9811-4074-3073
Macromedia Director v4.03 Mac s/n: DM403-1799-3074-2073
Macromedia Director v5.0
s/n: 55777-37077-29378
s/n: DRM500-53375-57072-29379
s/n: DRM500-57179-17072-29377
s/n: DRW500-02276-27087-35455
s/n: zdrw50inst
Macromedia Director v5.0 Win s/n: 55777-37077-29378
Macromedia Director v5.0 Win95
s/n: DRW500-02276-27087-35455
s/n: DRW500-09175-77077-05652
Macromedia Director v5.0.1 Win95/NT s/n: DRW500-55777-37077-29378
Macromedia Director v5.1 s/n: DRW500-09171-97087-41404
Macromedia Director v6.0
s/n: DRW500-02276-27087-35455
s/n: DRW600-09377-77068-20461
s/n: DRW600-53375-57072-29379
s/n: Wdw600-73187-33120-86408
Macromedia DreamWeaver s/n: DWW100-01183-77026-89349
Macromedia Extreme 3D s/n: 45110-0037-0021-60272
Macromedia Extreme 3D Win95 s/n: 45110-0855-0288-44562
Macromedia Extreme 3D v1.0 s/n: 45110-0037-0012-60272
Macromedia Extreme 3D v2.0 s/n: WDW600-04884-67020-40425
Macromedia Flash v2.0 s/n: FLD200-03167-97071-57473 (by McGyver)
Macromedia FreeHand v5.0 s/n: 10250-0397-4374-13083
Macromedia FreeHand v7.0 s/n: FHW700-70416-27099-59471
Macromedia FreeHand v7.0 Full CD s/n: FHW700-04414-87097-60672
Macromedia FreeHand v7.0 Win95
s/n: FHW700-13513-47097-61422
s/n: FHW700-15717-87097-26425
s/n: FHW700-54914-07099-13505
s/n: FHW700-67011-07099-20586
s/n: FHW700-71418-07099-17573
Macromedia director v4.0 Win s/n: DRW404-3817-8172-4043
Macromedia v5.0 Win95 s/n: DRW500-03373-17077-85649
Magic Desktop v1.60 Name: gauss s/n: 7179427
Magic Mask for Adobe PhotoShop s/n: BB0E3D5A-462B-11D1-12B8-0800207E834E
Magic Notes Desktop Utility v2.2 Name: romeo s/n: 7955391
Magic Notes v1.6 Name: tHATDUDE s/n: 208641551
Magic Notes v1.85
Name: Byte Ripper s/n: 98204850
Name: Free Registered Version s/n: 63390686
Name: Phrozen Crew 96 s/n: 66872694
Magic Notes v1.91 Win95
Name: 2U! s/n: 997247
Name: 4U! s/n: 997759
Name: ChiangMai s/n: 261032607
Name: DjPaul [uCF] s/n: 184614656
Name: Me! s/n: 1004415
Name: Nobody! s/n: 88030191
Name: Somebody! s/n: 60776959
Name: TeLLeRBoP s/n: 19870703
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: 225628413
Name: You! s/n: 984703
Magic Notes v2.0 Name: Cosmo Cramer 1997 s/n: 222536375
Magic Notes v2.2 Win95/NT Name: CORE/JES s/n: 73939491
Magic v1.0.0.400 Name: CDWarez s/n: 103839781725454
Magic v1.33 Dos s/n: 15002688
MagnaRAM v2.0 s/n: 023-18B-21001
MagnaRAM v2.02 Win95
s/n: 006-18b-15395
s/n: 011-18B-99720
MagnaRam
s/n: 00757620MR1
s/n: MRWV3000079159
MagnaRam ( see also Quaterdeck ) s/n: 00757620MR1
MagnaRam 95
s/n: 006-18B-38309
s/n: 011-18B-99630
MagnaRam 97 v3.0 by QuarterDeck Win95 s/n: MRWU3000079159
MagnaRam Win 3.1 & Win95 s/n: 011-18B-99630
MagnaRam v2.0 s/n: 011-18b-99630
MagnaRam v2.0 by Quarterdeck Win95
s/n: 000-18B-90361
s/n: 000-28B-19234
s/n: 000-28B-24797
s/n: 001-28B-99910
s/n: 003-28B-88811
s/n: 009-17G-00000
s/n: 011-18B-97236
s/n: 100-18B-99541
s/n: 111-18B-98630
s/n: 122-28B-66138
Magnaram 97 s/n: 011-18b-99720
Mah Jongg v1.11 Win
12 years use: 1. install the program 2. set date at 31 december 2010 3. run MAHJONGG.EXE 4. set current date [by MG Italia]
Other 14 days: erase MAHJONGG.CFG in C:\WINDOWS [by MG Italia]
Mail Alert - MAPI v1.5.5 Win95
Name: (Anything you want) s/n: 1551263757
Name: DjPaul [uCF] s/n: 1942830843
Name: TwinHead [uCF] !96 s/n: 1482420589
Mail Alert v1.09
Name: Phrozen Crew s/n: 1260425491
Name: everyone s/n: 1453595157
Name: me! s/n: 1694363849
Name: surva / pC96 s/n: 0996710643
Mail Alert v1.55
Name: Registered User s/n: 1653300257
Name: Saltine [PC] s/n: 1924552321
Name: romeo '97 s/n: 462787593
s/n: 038802409 Name: Phrozen Crew '97 s/n: 1662491877
s/n: 0590032841
s/n: 0998970521
Mail Alert v1.61 Win95/WinNT4 Name: NaTzGUL/REVOLT s/n: 1018077501
Mail Alert v1.64 Name: SiLicon Surfer [PC] s/n: 674785449
Mail Alert v1.65
Name: X s/n: 292249091
Name: X s/n: 414850815
Name: X s/n: 435086627
Mail Cat v2.6.1.7 Name: FACTOR s/n: 0089386929660233
Mail Wiz v2.1 Win95
s/n: AB1231-AB123-12345-12345-123AB12
s/n: FD3611-AS111-22222-22222-222OR31
s/n: FF0123-WW444-55555-66666-666OR78
s/n: FG9012-WE333-44444-44444-444OR56
s/n: HG9900-SS999-00000-11111-111OR22
s/n: NB4351-OP555-88888-99999-999OR01
s/n: QQ4351-GF555-32523-22299-999OR31
s/n: SD9656-FG222-33333-44444-444OR31
s/n: SL7651-CD230-70977-82716-624NE22
s/n: VC2345-GG666-77777-88888-888OR99
s/n: WE1234-LL555-66666-77777-777OR88
s/n: WH3730-SB729-19057-62154-829PH76
Mail X Name: mocoloco s/n: 44710144
MailBeamerSMTP Gateway for MSMail v3.07 s/n: 4933651
MailCall
Name: 2U! s/n: 1355489
Name: 4U! s/n: 1372111
Name: Bad Crc s/n: 4651272
Name: Byte Ripper s/n: 8581123
Name: ED!SON '96 s/n: 4776329
Name: ED!SON s/n: 3313727
Name: Free Registered Version s/n: 18021523
Name: Me! s/n: 1710564
Name: Nobody! s/n: 4745037
Name: Sabotage96 s/n: 7409666
Name: Somebody! s/n: 6230164
Name: TeLLeRBoP s/n: 6279742
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: 12048100
Name: Xxx! s/n: 2923422
Name: You! s/n: 2834107
Name: tHATDUDE! s/n: 5326741
MailCat v1.5 Name: kOUGER! [CB4] Company: kOUGER! [CB4] s/n: 7813-2365-6586-5023
MailCat v2.1.1 Name: snowmannen s/n: 4613763020412119
MailCat v2.2 Name: romeo [d4c] s/n: 4496-7799-1719-7904
MailCat v2.6.0.1B 16bit Name: CORE/JES s/n: 0815-0097-1918-9772
MailCat v2.6.1.1 Name: SiLiconSurfer s/n: 9500-0913-9156-7786
MailCrypt Wizard v0.92a
Name: Riz la+ s/n: MC-10-0-1421
Name: TheForceTeam s/n: MC-10-857-1459
MailCrypt Wizard v0.9b Name: MiRaMaX / TheForceTeam s/n: MC-10-2390-1410
MailGate v1.1e final Win95/NT Steps: 1) Run REGEDIT.EXE 2) Create this key in the registry: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\regnol" <- leave the key EMPTY, with NO value.
MailGate v1.21 Name: LOMAX [DARK EMPIRE] s/n: 219204942
MailGate v2.43 beta Name: LOMAX s/n: 61466790
MailLoop v1.0 win s/n: 99910MDS55485
MailLoop v3.0 s/n: 4908229318
MailMan v4.1.241 Name: _RudeBoy_ / Phrozen Crew s/n: WWCG-10128-UH17Y-07R1
MailWatch v1.04 Name: zircon company: pc97 s/n: 100310166
MailWatch v1.07
Name: Phrozen Crew '97 s/n: 100185236
Name: Registered User s/n: 100221218
Name: Saltine [PC] s/n: 100256437
MailWatch v1.10 Owner: blastsoft s/n: 100383207 company: blastsoft
MailWatch v1.10, v1.11 Name: romeo '97 s/n: 100432745
MailWatch v1.11 Win95 & NT
Name: Dyers Eve Company: MCC s/n: 100190671
Name: registered Company: MCC s/n: 100245194
MailWatch v1.12
Name: Cosmo Cramer Company : Vandelay Industry s/n: 0100621558
Name: Frog's Print s/n: 100254220
Name: ThE STaRDoGG CHaMPioN Company: Phrozen Crew s/n: 100567384
MailWatch v1.12 Win Name: Tailgunner company: pHRoZEN cREW '97 s/n: 100380197
Mailloop v3.2 s/n: 3220712192
MainActor v1.01 OS/2
(Press Shift-Alt-F3 and enter the s/n) s/n: 8165611
s/n: 1010151
s/n: 121
s/n: 287401
s/n: 3845679
s/n: 3879281
s/n: 4241345
s/n: 4973345
s/n: 6294155
s/n: 6739522
s/n: 6882307
s/n: 702482
s/n: 7244221
MainActor v1.01 Win95/NT (Press Shift-Alt-F3 and enter the s/n) s/n: 1122112
Major BBS Registration Code: 97771457 Activation Code: knprcw3t6
Major BBS v6.2
s/n: NWGEE6D9J
s/n: YNDHYJP4C
Major BBS v6.25 s/n: NWGEEGD9J
Makaha v1.2 Name: lupin s/n: prielp1718byffc011mk
Make MS v1.1 Win
Name: Iceman s/n: E691D596
Name: United Cracking Force s/n: E691D596
Make Your Own Screen Saver v3.0 Win Name: company: s/n: registration string: 000000-QW49M0-000000
ManagePro v3.1 s/n: T7R5D9102541
Manager's Edge v1.1 Win95/NT s/n: ME110051009070
ManneQuin v1.1 s/n: 10012345
Map & Guide v3.5
s/n: M0V8SNI5XH
s/n: M2SS1UH2XC
s/n: M2U0C2AGPC
MapEdit 32 v2.43
s/n: BKMNBKBA
s/n: CLPNBKBA
s/n: EMCOBKBA
s/n: HNFOBKBA
MapEdit v2.24 s/n: AAAEJKBA
MapEdit v2.24 and v2.26 s/n: BJJNBKBA
MapEdit v2.3 s/n: BJJNBKBA
MapEdit v2.xx s/n: BJJNBKBA
MapLinx v3.0 Win s/n: 012995
MapObjects Internet Map Server v1.0 Name: Demitri Vinogradov Comp/PTM s/n: 423908
Mapple V v3.0 DOS/Win s/n: DOS-5203-676023-1
Mapple V v3.0 Mac s/n: MAC-5303-951412-1
Marathon v1.x Mac s/n: 429715FNNZBCZEYX (net)
Marathon v2.0 "Durandal" by Bungie
full play s/n: ad7hxcslzuktydxk
network only (up to 8 players) s/n: sds4xzg4zcqspxf9
s/n: 2bsrdzv365qxyvf9
s/n: 6bted5r3zqks11fl
s/n: adttdzt4zcqs1dxp
s/n: n1redzrf681x17xl
s/n: nd7cxeg36uqhysxk
s/n: t97bvzsf2e15pgfb
Marathon v2.0 Mac s/n: S11NUC7TJJ98M7F4
MarkzTools II+ v3.5 Mac s/n: 5068033
Marvel screen posters Win s/n: MVW-92958-1201
Masquerade v1.0b(c
\windows\WXI95.INI)A : Name: (anything) code/Twiddle
\windows\WXI95.INI)B : [Win-eXpose-I/O 95]
\windows\WXI95.INI)C : Name=Cracked by ED!SON
\windows\WXI95.INI)D : Company=[X-Force '96]
\windows\WXI95.INI)E : AddrLine1=Stuff For You!
\windows\WXI95.INI)F : AddrLine2=Meet us in #X-Force
\windows\WXI95.INI)G : SerialNumber=ED!SON
\windows\WXI95.INI)H : Key=EXPLF4AEDB0E
Masquerate v1.0b Name: CracK De WareZ s/n: Twiddle
Master Carpenter v1.1.3
s/n: 050566
s/n: 061163
Master Converter v1.70 32 bits s/n: 000550*368740
Master Converter v1.70 Win95 s/n: 966192*804481
Master Converter v1.81 32 bits s/n: 111690*587202
Master Juggler s/n: MVW-92958-1201
Master Snoopy's Math v1.0 s/n: BCJV95TJ01C
Master Snoopy's Spelling v1.0 s/n: IZMJAK0059J
Master Track Pro s/n: M4100333T
Master Tracks s/n: AV12-0-14017-3342
Master Tracks Pro v6.0 s/n: PV60-0-02004-1555
Master of Magic v1.2 Sales Update s/n: 113871A dreg: 061095
Mastermind v1.0
Regcode: 188366-453899
Regcode: Peron
Regcode: Snoopy
Regcode: Snowball
Match Maker v1.02
Name: Cosmo Cramer 1997 s/n: 2601162576
Name: Phrozen Crew '96 s/n: 3176732046
Name: Registered Version s/n: 3837742160
Name: STaRDoGG CHaMPioN PC97 s/n: 2836480785
Name: Saltine s/n: 3711254217
Match Maker v1.02 Win Name: romeo-JUANDA s/n: 4238798662
Math Tutor v2.0 s/n: 2675964
MathBee v1.0 s/n: RCLAB_342454_MATHBEE
MathCAD PLUS v6.0 Pro s/n: 6000795D01480
MathCAD v5.0 Win s/n: P501069D00368
MathCAD v6.0 Plus s/n: P603D, R15033, ISBN 0-942075-79-X
MathCAD v6.0 Plus Professsional Win s/n: P6000795D04043
MathCAD v6.0 Win95
s/n: 12345678901234
s/n: V6000795D01136
MathCAD v7.0 Pro Win95/NT s/n: PN111111N11111
MathCad Plus v5.0 Win s/n: P5000294004051
MathLab v4.0 Win s/n: 335339
MathLab v5.0
Label: MATLAB 5.0 s/n: 63198 42616 64327 16020 32158
Label: V5 s/n: 14976 02590 24715 61170 60415
MathLab v5.0 Win95 s/n: 14976 02590 24715 61170 60415
MathLab v5.01 s/n: 14976-02590-24715-61170-60415
MathSoft StudyWorks For Science Win95 s/n: SS100606D14221
MathType v3.1 Mac s/n: 1-5051-1405666-452666-572900000666-00005729
Mathematica Win s/n: 4705-44085-15714-5409
Mathematica v2.0 Win s/n: 4703-00611-95714-5316
Mathematica v2.1 Win s/n: 2549-51771-93417-6270
Mathematica v2.2 Mac s/n: 2804-76464-85066-4534
Mathematica v2.2.1 s/n: 5867-12256-52354-3594
Mathematica v2.21 Win
s/n: 5864-85363-82354-3843
s/n: 5870-34471-82354-3005
Mathematica v2.33 Win95 s/n: 5863-84987-52354-3605
Mathematica v3.0
s/n: 3919848030-64961-598
s/n: 3966910918-61019-254
s/n: 3972260446-57053-618
s/n: 4004026443-34646-361
Mathematica v3.0 Win
MathID: Everybody License ID: L7755-5340 Password: 5175-022-713
MathID: Everybody License ID: L7755-5340 s/n: 5175-022-713
Mathmatica v3.0
s/n: 3965664890-38275-969
s/n: 3999675388-47225-592
s/n: 4007011911-39488-364
Matisse Painting Package There is a backdoor serial number, just enter "Jack" as the serial number
Matlab v5.1 s/n: 63198-42616-64327-16020-32158
Mattise v1.5.2
s/n: 1733767
s/n: 1733920
MaxFile/PM v1.28 OS/2 Name: **** Free License Copy **** s/n: C8C0D88B
Maximizer Win95 s/n: LWIN306061
Maximizer v3.0 Win s/n: 515-133165
Maxon Crazy Sounds Extra Win s/n: 10204418-5249
Mayor BBS v6.25 s/n: NWGEEGD9J
McAfee FTP account _ User: licensed Pass: 321
McAfee Scan v1.00.306 Win95 s/n: 001-2JBW-8YIA
McAfee Virus Scan v2.09 s/n: 0000-CSFQ-B4YH
McAfee Virus Scan v3.1.1 s/n: E000-QE6C-9CLD
McAfee Virus Scan v3.1.4 s/n: F000-6VH7-2JK8
Mdaemon v2.5 Release-rA Build 1 Win95/NT s/n: 55555555555555555555555555555
Meal Master v8.01
Name: Cracker s/n: C-397-1068
Name: Cracker s/n: C-397-1068
Meal Master v8.02
Name: Cracker s/n: C-397-1068
Name: Cracker s/n: C-397-1068
Measurement Converter v1.0.71 Win (MCONV32.EXE /register) Name: BLiTZ s/n: 200-6002-0259-8192
Measures v1.1 Name: GM Italia s/n: [by MG Italia]
MechWars v1.9g
sysop: *** bbs: *** s/n: XA0N5BR1HUEB
sysop: --- bbs: --- s/n: NN8A1HVD0UYB
sysop: ??? bbs: ??? s/n: AALN1AD4ABRU
sysop: Batman bbs: Gotham s/n: XA0N88P78WU7
sysop: Me bbs: XXX s/n: XA0N4TA4BUQB
sysop: Me bbs: s/n: XXXXA0N4TA4BUQB
sysop: Nobody bbs: XXX s/n: XA0N1QV7T8A2
sysop: Somebody bbs: XXX s/n: XA0N9QL70RYF
sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: XA0N88P7QYB3
sysop: Who? bbs: XXX s/n: NN8A49U51FXK
sysop: XXX bbs: XXX s/n: CCHL5GQF88V2
sysop: You bbs: XXX s/n: XA0N08F82DWP
MechWars v1.9g+
sysop: 2U! bbs: G.!.$ s/n: XA0N1UC2TY93
sysop: 4U! bbs: G.!.$ s/n: XA0N1UC2UD8P
sysop: ???! bbs: G.!.$ s/n: XA0N8QN7GYF3
sysop: Me! bbs: G.!.$ s/n: XA0N4KAA98U2
sysop: Nobody! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDT04R9AY
sysop: Somebody! bbs: G.!.$ s/n: XA0N9R46BCQT
sysop: TeLLeRBoP bbs: G.!.$ s/n: XA0N88P
sysop: The GuaRDiaN aNGeL bbs: G.!.$ s/n: XA0NC0KFGYF3
sysop: Xxx! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDRG5A8T2
sysop: You! bbs: G.!.$ s/n: XA0NDKG92YN3
Medi8or v3.0 (Danish Version) s/n: dk3294jqst47ct
Media Blaze 98 v1.44 Name: dongle rocks s/n: KxP1123
Media Changer Deluxe v3.5 Name: romeo '97 s/n: 4374
Media Changer Deluxe v3.6 Name: driver8 s/n: 4248-0912
Media Changer Deluxe v3.7
Name: lxpc97 s/n: 3306
Name: qq qq s/n: 2905
Media Master v3.2.1 by Vision Imaging s/n: 1001512
Media Shop v1.0 s/n: MS10011706
Media Studio Pro v2.5 Win95 s/n: RIE22-964-05882
Media Studio Win (beta-version) s/n: ABETA-40490-29051
Media Studio v1.0 Win
s/n: NNAEA-40721-02586
s/n: RINEA-40632-01934
s/n: RINEA-40721-02586
MediaBlaze v1.02 User: delphic s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v1.0 Final Win95/NT
Name: {any name you want} s/n: KxP1123
User: DoOm s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v1.01 Win95/NT User: delphic Registration s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v1.02 Name: Plushmm PC'97 s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v1.31 Win95/NT Name: gogolie/REVOLT! s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v1.5b Name: CU98 s/n: KxP1123
MediaBlaze 98 v4.0+ Win95/NT Name: ODIN 97 s/n: KxP1123
MediaBlaze SE v4.0 s/n: M0042323B
MediaBlaze SE v5.0 s/n: KxP1123
MediaBlaze v1.42 Name: romeo s/n: KxP1123
MediaDeveloper OCX s/n: MDOCX20100
MediaMaker v1.5 s/n: 1987-1065-3071
Meeting Maker XP Mac (50 User) s/n: PF6C-B724A-6R6R2
Meeting Maker v1.0 Mac s/n: MV 000563 Administration Pwrd: admin
Mega Draw Pro v5.01 lastname: la+ firstname: Riz company: Phrozen Crew s/n: 03800 0000 062865544
MegaPhone v1.0.2 Mac
s/n: AAA-AACV-CJF-7PM8-B693
s/n: AFG-VHFT-C6Q-1DWH-BFGR
MemAnalyst v1.01 s/n: DIY
MemAnalyst v1.01 Win
Name: 2U! s/n: MA504
Name: 4U! s/n: MA510
Name: BLiTZ / Phrozen Crew s/n: MA5121
Name: DaRk sTAlKeR 97 [UCF] s/n: MA4794
Name: Me! s/n: MA633
Name: NoBoDy! s/n: MA1764
Name: SoMeBoDy! s/n: MA2313
Name: TeLLeRBoP [TeL/GiS] s/n: MA4680
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: MA6699
Name: Xxx! s/n: MA1083
Name: You! s/n: MA1050
MemInfo Plus v4.0 Win s/n: [email protected]><
Memory Analyst v1.0 Executive Partners Name: BLiTZ / Phrozen Crew s/n: MA5121
Memory Commander s/n: M209037-KXYC
Memory Commander v4.0 s/n: M209800
Mentor Plus Flite Star 10/93 s/n: 9243210
Menu Ease v1.0 Dos
s/n: A0506831
s/n: A0725911
s/n: A1228811
s/n: J0610871
s/n: J0731601
s/n: M0410631
Mercur SMTP/POP3 server v2.1
s/n: 168-4032-940 (20 users)
s/n: 488-11712-780 (60 users)
s/n: 728-17472-660 (90 users)
s/n: 800-19200-624 (99 users)
s/n: 88-2112-980 (10 users)
s/n: 96-2304-976 (11 users)
Mercur SMTP/POP3 server v2.1 (unlimited)
s/n: 1675-40000-50366
s/n: 2040-48960-5
s/n: 2040-48960-6
s/n: 2040-48960-7
Mercur SMTP/POP3/IMAP4 server v3.0 s/n: RIZP-0000000-1179648
Mesa v2.1.1+200 OS/2 s/n: M000-6560-1251-8706
Mesa v2.1.6 OS/2 s/n: M123-4567-8900-3697
Message Parse v1.2 Name: lupin s/n: 4512-5036-624
Message Parse v1.40 Name: SiLicon Surfer [PC] s/n: 8297-12564-4367
MetaFix v2.2
Name: EVERYONE s/n: 4D85DD31
Name: NuZ in PC s/n: 3A97EE7D
Name: Phrozen Crew s/n: 694C1D37
Name: Registered s/n: 14636879
MetaFix v2.3 Win95
Name: DE s/n: C9C62C12
Name: MCC s/n: BF4C1227
MetaFlo v1.2.6 Mac s/n: 14648 15028 19131 2106737 2113107 2119234 2120247 2120471 227512 228433 230918 234512 234711 2353
MetaInfo DNS v2.1 WinNT
s/n: 7857-5E2C-0005-0001
s/n: 785B-0828-0006-0001
s/n: 785E-3225-0007-0001
s/n: 7861-5C21-0008-0001
s/n: 7864-061D-0009-0001
MetaInfo IP/DNS v3.0 /w DHCP / Manager v3.0 s/n: f123-05EF.0504.04BB
MetaInfo Load Balancer v1.0 for META IP s/n: f123-0b9d.0926
MetaStock v6.0 s/n: 106-617484
MetaWare HI C/C++ v3.01
s/n: 050360
s/n: 060173
s/n: 090258
s/n: 113431
s/n: 190761
s/n: 210434
s/n: 210458
s/n: 240531
s/n: 241069
s/n: 921343
MetaWorlds v1.02 Win
s/n: AKE8W-DXAVSD-1XDF1
s/n: AKE8W-DXLVSD-3XDF1
s/n: EKE8W-DXJVSD-2XDF1
Metainfo DNS v1.2 s/n: 6d25-56c7-5c0d-0129
Metareyes s/n: M6001133E
Metro Net Win95 Name: metronet ID: metronet s/n: 2V01JUJ12888
Metz Lock v4.0 Name: anything Comp: any s/n: LTN788
Metz Netriever s/n: ED!693
Metz Phone v5.63 Win95 s/n: PC973000
Micro Planet Gravity News Reader s/n: PVGHJ-VYGYY-3QP2E
MicroAngelo 95 v2.1 Name: Steve Hsu : S8781147
MicroAngelo v2.0
Name: Crack Da WareZ s/n: S970309
Name: Cracked s/n: S7445966
MicroAngelo v2.0 Win95
Name: Bad Crc s/n: S1292674
Name: Byte Ripper s/n: S5646510
Name: Fire Star s/n: S9129440
Name: Free Registered Version s/n: S5769321
Name: Sabotage96 s/n: S4801532
s/n: S3163085 Name: RCI
MicroAngelo v2.1
Name: --> ME <-- s/n: S4853041
Name: ANYBODY s/n: S7929687
Name: AlienSoft s/n: S8084561
Name: DUCKMAN s/n: S6110785
Name: MicroAngelo s/n: S3272932
Name: Modesty Blaise s/n: S2795693
Name: PUBLIC COPY s/n: S3189013
Name: Phrozen Crew s/n: S3066549
Name: everyone s/n: S8013606
Name: surva / pC96 s/n: S3685698
Name: tHATDUDE s/n: S3111576
MicroAngelo v2.10 (Impact Software) Name: romeo '97 s/n: S5910884
MicroAngelo v2.2 Win95
Name: 2U! s/n: S505687
Name: 4U! s/n: S1344183
Name: Durk-Durk s/n: S9619643
Name: ED!SON '96 s/n: S8419890
Name: Me! s/n: S8542354
Name: MicroAngelo s/n: S3272932
Name: Misha [UCF] s/n: S2776247
Name: NoBoDy! s/n: S6742898
Name: SoMeBoDy! s/n: S3537306
Name: TeLLeRBoP [TeL/GiS] s/n: S4621077
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: S461007
Name: Xxx! s/n: S1492575
Name: You! s/n: S6871844
MicroAngelo v2.x Name: Gauss X passw: S6465560
MicroChart v7.02 Win95/NT Name: Free Use s/n: 1085175649
MicroChart/32 v7.02 Name: romeo '97 Company : montaque s/n: 3728583415
MicroCrap Office Win95 s/n: 411-9854234
MicroFocus/370 Assembler v3.1.16 s/n: URNB0UPP/000000000
MicroHelp Zip v1.0 Win s/n: ZE29S10000776
MicroPlanet Gravity v1.01.5 Name: jake cwc C: lc R: 212121bth811112
MicroScope v6.05 Dos s/n: MS-6029814
MicroSlave Plus! Win95 s/n: 256-2521506
MicroSoft Office 97 Pro s/n: 1235-5678900
MicroStation 3D s/n: 3808340313 license number: 2046732303
MicroStation 95 for DOS and x86 Win v05.05.01.65 s/n: 100088193000085
MicroStation 95 french v05.05.02.23 User: Exorcist Comp: The Chickens' Brains s/n: 20052229700254 License: 2772667585
MicroStation CAD v5.0 Mac s/n: 1669548699
MicroStation Cad v5.08 Dos/Win s/n: 6362-CURRY-FRIKA
MicroStation POC v5.00 s/n: 8888_8888
MicroStation PowerDraft Cad v5.5.0.5 s/n: 00088193000085
MicroStation v5.00 1/2 Your Name: Intergraph Corporation Organization: FOR INTERNAL USE ONLY
MicroStation v5.00 2/2 s/n: 00000038000038 license number: 3231059559
MicroStation v5.00.95 (5.1) s/n: SGBXI48AB-0500A
MicroStation v5.xx.xx & 95 FULL REGISTRATION Name: REQ ! Ltd (c) Organization : Pirates Serial Number : 00000038000038 License Number : 29 37 78 79 16
Microangelo v2.0
Name: Bad Crc s/n: S1292674952.00
Name: Byte Ripper s/n: S5646510952.00
Name: CracK Da WareZ s/n: S9703092.1
Name: Fire Star s/n: S9129440952.00
Name: Free Registered Version s/n: S5769321952.00
Name: Phrozen Crew s/n: S30665492.1
Name: RCI 952.00 s/n: S3163085
Name: Sabotage96 s/n: S4801532
Name: everyone s/n: S80136062.1
Name: surva / pC96 s/n: S36856982.1
Name: tHATDUDE s/n: S3111576952.0
Microangelo v2.00 Win95 Name: Bi$0 from Koruņa s/n: S1331566
Microcal Origin v4.1 s/n: 011000036694
Microfocus/370 assembler v3.1.16 s/n: URNB0UPP: 000000000
Micrografx ABC Graphic Suite v6.0 Win s/n: 95102D-D3EF
Micrografx ABC Graphic Suite v6.0 Win95
s/n: 102D-D3EF
s/n: AG9501XX05917
Micrografx Designer v4.0 s/n: 0104001027280701
Micrografx Designer v4.1 s/n: DRW400-9811-4074-3073
Micrografx Designer v4.1 Win s/n: DT4101**-29856
Micrografx Graphics Works v3.2 s/n: GW1001CXX31525
Micrografx Simply 3D s/n: SD2001XX15532
Microphone II v3.0 Mac s/n: B 008617
Microplanet Gravity Name: David Corio s/n: SJ77Y-VYGYY-5QXK6
Microplanet Gravity v1.01 Name: GLoW ORGANIZATION: GLoW s/n: PVGHJ-VYGYY-3QP2E
Microscope v5.04 s/n: MS-5132690
Microscope v5.06 s/n: MS-1231393
Microscope v6.01 s/n: MS-6000821
Microsoft s/n: 411-4702242
Microsoft Access s/n: 6235-6371-9731-4525-7831
Microsoft Access ADI Win95 s/n: 040-4031420
Microsoft Access v2.0 Development kit s/n: 14106-122-0106383
Microsoft Access v7.0 s/n: 18195-OEM-0002131-05454
Microsoft ActiveX Development Kit s/n: 438-7733017
Microsoft All CD
s/n: 040-1234567
s/n: 999-9999999
Microsoft AutoRoute Express v4.0 Win s/n: 32098-025-0191712
Microsoft Beta-Site license s/n: 261674 key: toj58nof7ddk87
Microsoft CD key-10 digit s/n: 438-6684830
Microsoft CD key-11 digit s/n: 2134-6010176
Microsoft CD's s/n: 415-1234567
Microsoft Encarta 97
s/n: 01797-OEM-0018471-39599
s/n: 196-056-021
Microsoft Entertainment Pack Volume Three s/n: 02867
Microsoft ExCel97 Full Retail Win95/NT s/n: 8056-0000975
Microsoft Excel EIS Builder v1.1 Win s/n: 065-501-580
Microsoft Excel v4.0 Mac s/n: 00-065-0400-46250964
Microsoft Excel v5.0 s/n: 01864-111-0366472
Microsoft Excel v5.0c Win
s/n: 01854-055-0504633
s/n: 15922-020-0012191
Microsoft Excel v7.0 s/n: 23495-OEM-0003911-82587
Microsoft Excel v7.0 UK Win s/n: 33610-062-0103145
Microsoft Exchange Server v2.0 s/n: 312-075-115
Microsoft Exchange Server v5.0 s/n: 419-0161767
Microsoft Flight Simulator s/n: 02867
Microsoft Flight Simulator Expansion Pack Win95 s/n: 465-2658777
Microsoft Flight Simulator Win95
s/n: 030-056-001
s/n: 4507702122
Microsoft Flight Simulator v5.1 s/n: 030-087-001
Microsoft Flight Simulator v6.0
s/n: 045-0533163
s/n: 045-0760233
Microsoft Flight Simulator v6.0 Win95 s/n: 450-5395857
Microsoft FrontPage 1997 & 1998 s/n: 0401-3595105
Microsoft FrontPage 1997 update to 1998 s/n: 0402-1570663
Microsoft FrontPage 97
s/n: 01234567890
s/n: 0401-3913543
s/n: 1112-0007770
s/n: 5890-8957776
s/n: 8123-0123512
Microsoft FrontPage 98
s/n: 0401-3735827
s/n: 3123-0390817
s/n: 3123-0571062
s/n: 8067-5163066
s/n: 8090-3796262
Microsoft FrontPage 98 beta 1 HEX EDIT find in fpexplor.exe: 3bdf7461e8b6cf0000 replace with: ----eb11---------- find in fpeditor.exe: 8bcee861110300 replace with : eb12----------
Microsoft Frontpage 98 s/n: 9978-3492547
Microsoft Game Device Profiler Win95 v1.0 s/n: 297-0096157
Microsoft General keys 4MS products
s/n: 040-0024017
s/n: 040-0212027
s/n: 040-1014404
s/n: 040-1035500
s/n: 040-1312421
s/n: 040-2016005
s/n: 040-4200053
Microsoft Golf s/n: 186-052-0020EM
Microsoft Golf v2.0
s/n: 00-000-00186-052V100
s/n: 220-8642357
Microsoft Great Greetings v1.0 Win s/n: 32521-082-0109954
Microsoft Hell Bender Win95 s/n: 415-0027516
Microsoft IE Administration Kit v3.1 (IEAK) Install s/n: 1234567792
Microsoft IntelliPoint v1.10 Win95 s/n: 37991-025-0514927
Microsoft Internet Cache Explorer v1.10 Name: Gauss s/n: [email protected]:87;=;
Microsoft Internet Cache Explorer v1.2
Name: Saitan s/n: MXISYJHZ
Name: The GuaRDiaN aNGeL [TGA/GiS] s/n: XIMSKGIY
Name: tHATDUDE s/n: TYUMVKSX
Microsoft Internet Cache Explorer v1.29
Name: Byte Ripper s/n: gaggifbb
Name: Free Registered Version s/n: dhddicji
Name: Phrozen Crew s/n: bgbfaegj
Name: Plushmm [PC'98] s/n: jcghhaaj
Microsoft Internet Explorer v4.0 Beta s/n: 200042 p/w: 16fc87aa2
Microsoft J++ v1.0 Professional s/n: 070-3589091 070-3746215
Microsoft MSIE CACHE EXPLORER v1.27 Name: xOANON [UCF97] s/n: 7c31a396
Microsoft MSIE Cache Explorer v1.2
Name: Byte Ripper s/n: ^S^LHDO
Name: Free Registered Version s/n: M[_PWPFL
Name: Jestrz s/n: ^\SSPVY^
Name: Phrozen Crew s/n: YOO]X[IM
Microsoft MSIE Cache Explorer v1.26 Name: VDR Password: PULOVHKW
Microsoft Money s/n: 29696-OEM-0015951-96895
Microsoft Money 97 s/n: 757-2573155
Microsoft Money 98
s/n: 425-0153147
s/n: X03-35266
Microsoft Money v2.01+ Win s/n: 00-105-0200-99999979
Microsoft Money v3.5 Win (German) s/n: 20342-066-0023392
Microsoft Money v4.0
s/n: 045-710184
s/n: 875-7215850
Microsoft Money v4.0 Win (German) s/n: 045-0112631
Microsoft Money v5.0
s/n: 425-0153147
s/n: 757-2573155
Microsoft Monster Truck Madness
s/n: 450-0445906
s/n: 450-0535503
Microsoft Monster Truck Madness Win95 s/n: 415-0011946
Microsoft NT Server v4.0 s/n: 071-1803592
Microsoft NT Workstation s/n: 50036-111-1111111-65736
Microsoft Office 95 Pro
s/n: 040-0053265
s/n: 0401-3974203
s/n: 54659-040-0044947-88522 cd key: 040-0044947
Microsoft Office 95 Pro OEM (dell computer) s/n: 14396-OEM-0012396-04116
Microsoft Office 95 Pro Polish s/n: 1112-2222222
Microsoft Office 97
s/n: 0123-0123456
s/n: 0201-1120102
s/n: 0201-11201D2
s/n: 0401-0061356
s/n: 0401-3619423
s/n: 0401-3781484
s/n: 0701-0743365
s/n: 1112-11111111
s/n: 113-1111111
s/n: 2979-09412662
s/n: 4390-0057484
s/n: 53430-123-45678900-293
s/n: 53491-419-0531865-42678
Microsoft Office 97 Italian s/n: 0402-3704392
Microsoft Office 97 OEM version s/n: 00100-OEM-0123456-00100
Microsoft Office 97 Pro
cd key needs the 4th digit to be +1 of the 3rd digit ie: 0001-0000000 -or- 8889-8888888
s/n: 0401-3546082
s/n: 0401-3781484
s/n: 0402 3590137
s/n: 0502-0000502
s/n: 0701-0743365
s/n: 102-0128344
s/n: 103-0145657
s/n: 1112-0000000
s/n: 1112-0007770
s/n: 1112-1111111
s/n: 1112-1234567
s/n: 1112-2468244
s/n: 1112-9452762
s/n: 26716-103-0145657
s/n: 27716-102-0128344
s/n: 3491-3108110
s/n: 4156-0037272
s/n: 4156-0245845
s/n: 4156-0287065
s/n: 4190-0000007
s/n: 4190-0020624
s/n: 4190-0186517
s/n: 4190-0216156
s/n: 425-0669077
s/n: 425-1921701
s/n: 425-2608667
s/n: 427-0986156
s/n: 452-4286967
s/n: 53491-111-1111111-74956
s/n: 5545-3108110
s/n: 5890-8957776
s/n: 64295-040-0021855-98085 cd key: 040-0021855
s/n: 8067-0106275
s/n: 8067-8466344
s/n: 8112-2115122
s/n: 9876-5432100
Microsoft Office 97 Pro (Danish) s/n: 0001-0000777
Microsoft Office 97 Pro NL upgrade s/n: 0402-3549403
Microsoft Office 97 Pro v4.2 Win s/n: 14080-000-4203561
Microsoft Office 97 Pro v4.3c Win
s/n: 26716-103-0145657
s/n: 27716-102-0128344
s/n: 28779-051-0101444
Microsoft Office 97 Small Business Edition It use your win95 number
Microsoft Office 97 Spanish s/n: 0401-3551885
Microsoft Office 97 Standard Addition s/n: 8068-1639772
Microsoft Office 97 Standard edition (Svensk version) s/n: 0401-3680353
Microsoft Office 97 Win95
s/n: 0401-3874193
s/n: 4156-0037272
s/n: 4156-0287065
s/n: 5890-7770000
Microsoft Office 97 english (CD) s/n: 269-056-119
Microsoft Office Small Business Edition s/n: 8078-5178743
Microsoft Office Win95 s/n: 411-0250
Microsoft Office v4.0 s/n: 22860-020-0016356
Microsoft Office v7.0 s/n: 731-0097057
Microsoft Office v7.0 Upgrade Win95 s/n: 425-0176752
Microsoft Office v7.0 for Chinese Win95
s/n: 411-0252856
s/n: 757-0007678
Microsoft Office v7.0b Win95 s/n: 415-0151383
Microsoft OutLook 97 v8.01.3817 Win95/NT s/n: 9323-9619111
Microsoft OutLook v8.02 StandAlone Version s/n: 1234-1234567
Microsoft Outlook 97 s/n: 53488-040-4119445-61145
Microsoft Phone s/n: 22296-OEM-0014063-31184
Microsoft Picture It! Win95
s/n: 0000-0000000
s/n: 1112-0000000
Microsoft Picture-It Win95
s/n: 422-7654321
s/n: 755-7654321
Microsoft Planner Win s/n: 076-051-090
Microsoft Plus!
s/n: 040-4100333
s/n: 114-0125497
s/n: 28876-057-0832465-33620
s/n: 28876-062-0805825-41373
s/n: 29144-040-0507216-55393
s/n: 411-0126066
s/n: 411-0657656
s/n: 411-0950392
s/n: 411-2525241
s/n: 411-2781863
s/n: 411-7111936
s/n: 411-9821985
s/n: 425-1096667
Microsoft Pluspaket Sv Name: SPIFF s/n: 1111111111
Microsoft PowerPoint s/n: 00-079-0300-56206755
Microsoft Project 95 s/n: 040-0252649
Microsoft Project 98 German s/n: 0001-1842848
Microsoft Project Win95 s/n: 076-056JV410
Microsoft Publisher s/n: 0201112002
Microsoft Publisher 95 s/n: 757-2573155
Microsoft Publisher 97
s/n: 017-3091143
s/n: 040-2697524
s/n: 045-0015096
s/n: 045-0229305
s/n: 070-0743365
s/n: 071-5595443
s/n: 111-1111111
s/n: 112-1111111
s/n: 411-0432237
s/n: 415-0001634
s/n: 415-0012803
Microsoft Publisher Deluxe Win95/NT s/n: 411-2448575
Microsoft Publisher Win95
s/n: 425-1096667
s/n: 547-2086500
Microsoft Publisher v2.0 Win s/n: 00-164-0200-80012578
Microsoft Publisher v3.0 s/n: 189-1111111
Microsoft Publisher v3.0 Win95 s/n: 425-0247233
Microsoft Publisher v3.0A s/n: 425-0712047
Microsoft Registration Hacker MSREGHACK s/n: 123456789
Microsoft Return to Arcade Win95 s/n: 415-1712656
Microsoft SQL Server s/n: KXEXI-C14XE-X19WM-M7XKR
Microsoft Source Safe v4.0 Win95 s/n: 411-0173307
Microsoft Theme Create Name: jake cwc s/n: 539-90546
Microsoft Toolkit v4.4b Win95/NT s/n: 3410888783
Microsoft Uninstaller s/n: I2031123
Microsoft Universal CD-Key
s/n: 111-1111111
s/n: 999-1234567
Microsoft Universal OEM CD-Key s/n: 07700-OEM-0077777-77777
Microsoft Universal cd key s/n: 040-0061356
Microsoft Visual Basic Help Writer Name: 0 s/n: 0-0
Microsoft Visual Basic Tools s/n: VBTL50432679
Microsoft Visual Basic v4.0
s/n: 411-0173307
s/n: 411-9856437
s/n: 757-2573155
Microsoft Visual Basic v4.0 Pro Edition s/n: 072-2667734
Microsoft Visual Basic v4.0 Standard Win95
s/n: 411-0085933
s/n: 411-0173307
s/n: 411-0356356
s/n: 411-1454815
Microsoft Visual Basic v4.0 enterp. Edition s/n: 411-0250176
Microsoft Visual Basic v4.0 for C++ s/n: 666-6666666
Microsoft Visual Basic v5.0
Enterprise Edition When it asks for a serial number, just type in all 1's!
s/n: 112 1111111
s/n: 4191-0012263
s/n: 8068-4620027
Microsoft Visual Basic v5.0 Enterprise Edition s/n: 8067-6139961
Microsoft Visual Basic v5.0 Pro s/n: 807-1530525
Microsoft Visual C++ v4.0
s/n: 411-0082103
s/n: 415-1712656
Microsoft Visual C++ v4.1 s/n: 666-6666666
Microsoft Visual C++ v4.2 s/n: 040-0331304
Microsoft Visual C++ v4.2 Pro Win95/NT s/n: 040-0013442
Microsoft Visual Fax Pro v3.0 s/n: 2151052-003
Microsoft Visual Studio 97 s/n: 807-1745855
Microsoft Visual basic v5.0 Pro s/n: 0401-3960953
Microsoft Visual j++ v1.0 s/n: 070-3746215
Microsoft WebMaper v2.0a Win95 s/n: DMZGB9-KMGU7T-AD
Microsoft WinDows 95 OEM Version
s/n: 11195-OEM-OO21211-06390
s/n: 25595-OEM-0004566-76903
Microsoft Windows 95
s/n: 00-0000000 is the correct format : any #'s shouldwork
s/n: 05697-OEM-0019146-53651 (all versions)
s/n: 100-1208613
s/n: 105-7756325
s/n: 13295-OEM-0000653-74046
s/n: 17095-OEM-0001832-73994
s/n: 21795-OEM-0003083-50973
s/n: 25596-OEM-0014934-57396
s/n: 411-0024053
s/n: 425-4449554
s/n: 426-0323992
s/n: 426-3110943
s/n: 511-1103646
s/n: 727-0208693
s/n: 747-1012622
s/n: 757-2573155
s/n: 767-0602634
s/n: 875-7215850
s/n: 889-9850114
s/n: 975-4769754
s/n: 988-0529930
Microsoft Windows 95 v4.00.950B s/n: 00195-OEM-0211111-11111
Microsoft Windows 95 (build 490) s/n: 100-1208613
Microsoft Windows 95 950 r6 s/n: 975-4969754
Microsoft Windows 95 Advisor v1.0 Win95
s/n: 002-473
s/n: 002-794
s/n: 030-734
s/n: 086-215
s/n: W1-092467
Microsoft Windows 95 CD-ROM Plus
s/n: 012-3456789
s/n: 025-0067276
s/n: 040-0073635
s/n: 040-0081471
s/n: 040-0081586
s/n: 040-0081589
s/n: 040-0114645
s/n: 040-0333015
s/n: 040-0364433
s/n: 040-0594361
s/n: 100-1208613
s/n: 114-0125066
s/n: 121-0101264
s/n: 411-2781863
s/n: 415-1025733
s/n: 415-1025929
s/n: 415-1565997
s/n: 415-1595537
s/n: 415-1614862
s/n: 415-1715257
s/n: 422-1234567
s/n: 422-4208734
s/n: 425-0305114
s/n: 425-0977766
s/n: 425-1068866
s/n: 425-4287696
s/n: 452-0017643
s/n: 755-1234567
s/n: 757-2573155
s/n: 838-9243820
s/n: 875-7215850
s/n: 975-4769754
Microsoft Windows 95 Chinese
s/n: 26495-OEM-0004791-53803
s/n: 422-2272456
s/n: 757-0296533
s/n: 975-4769754
Microsoft Windows 95 Danish s/n: 29896-OEM-0016374-35125
Microsoft Windows 95 Final NL s/n: 12095-OEM-0004226-12233
Microsoft Windows 95 Full Version s/n: 15795-OEM-0001
Microsoft Windows 95 Irland s/n: 25795-OEM-0004656-44973
Microsoft Windows 95 NL s/n: 24395-OEM-0004217-15301
Microsoft Windows 95 OEM CD for OSR2 s/n: 33595-OEM-0007266-17181
Microsoft Windows 95 OEM Version
s/n: 10092-OEM-0002302-92097
s/n: 10092-OEM-0002302-93345
s/n: 11195-OEM-0000043-04590
s/n: 11195-OEM-0000043-04872
s/n: 11195-OEM-0000043-05620
s/n: 11195-OEM-0000043-06390
s/n: 11195-OEM-0000043-10217
s/n: 11195-OEM-0000043-11111
s/n: 11495-OEM-0000043-11092
s/n: 11495-OEM-0000052-21091
s/n: 11495-OEM-0000052-26220
s/n: 11495-OEM-0000061-97215
s/n: 11495-OEM-0000061-97573
s/n: 11895-OEM-0000194-62506
s/n: 12095-OEM-0004226-12233
s/n: 12496-OEM-0011212-03586
s/n: 13895-OEM-0000716-68627
s/n: 13895-OEM-0000716-90166
s/n: 13969-OEM-0010166-05693
s/n: 13969-OEM-0010166-05779
s/n: 13995-OEM-0000777-79637
s/n: 15095-OEM-0001166-90867
s/n: 15095-OEM-0001175-46652
s/n: 15095-OEM-0001175-61439
s/n: 15395-OEM-0001292-85402
s/n: 15395-OEM-0001292-85449
s/n: 15395-OEM-0001292-85467
s/n: 15695-OEM-0001346-00881
s/n: 15795-OEM-0001355-07757
s/n: 16095-OEM-0001535-68203
s/n: 16296-OEM-0012506-78573
s/n: 16595-OEM-0001695-96524
s/n: 16595-OEM-0001695-96527
s/n: 17295-OEM-0001085-48667
s/n: 17295-OEM-0001922-52683
s/n: 20795-OEM-0002723-90591
s/n: 24995-OEM-0004361-59221
s/n: 27195-OEM-0003272-10122
s/n: 30095-OEM-0006161-61513
s/n: 30195-OEM-0005315-51142
s/n: 31895-OEM-0006654-61329
s/n: 33495-OEM-0007194-19592
s/n: 34095-OEM-0007392-52487
s/n: 34895-OEM-0007662-31988
s/n: 35295-OEM-0008250-79497
s/n: 35595-OEM-0008492-43325
Microsoft Windows 95 OSR s/n: 19995-oem-0002435-60062
Microsoft Windows 95 OSR2
s/n: 00100-OEM-0123456-00100
s/n: 16095-OEM-0001497-50689
s/n: 18895-oem-0002311-53577
s/n: 20195-OEM-0002516-95789
s/n: 21495-OEM-0002793-00000
s/n: 30195-OEM-00005315-51142
s/n: 30595-OEM-0006357-92565
s/n: 35296-OEM-0017562-63355
s/n: 99999-OEM-7777777-77777
Microsoft Windows 95 OSR2 (OEM-version)
s/n: 24295-OEM-0004197-02586
s/n: 29195-OEM-0003333-02312
s/n: 30695-OEM-0008391-29658
s/n: 35595-OEM-0006384-74459
s/n: 35595-OEM-0008391-29578
Microsoft Windows 95 OSR2 OEM s/n: 25596-OEM-0014853-96131
Microsoft Windows 95 OSR3, build 1174
s/n: 29895000605341164
s/n: 30195000531551142
Microsoft Windows 95 R1 and R2 CD OEM s/n: 17095-OEM-0001832-65197
Microsoft Windows 95 USB Italian s/n: 26496-0015332-xxxxx
Microsoft Windows 95 oem(dell computer) s/n: 28596-OEM-0015726-22922
Microsoft Windows 95 plus pak s/n: 28876-062-0805825003490
Microsoft Windows 95 upgrade s/n: 425-4509287
Microsoft Windows 95 v4.00.950 s/n: 24264-425-4287696-06468
Microsoft Windows 95 v4.00.950 R2
s/n: 437-5187086
s/n: 875-7215850
Microsoft Windows 95 v4.00.950 R3/R6 s/n: 975-4769754
Microsoft Windows 95 v4.00.950b (build 1111) s/n: 29895-OEM-0006053-41164
Microsoft Windows 95 v4.00.950b OSR2
s/n: 0001 00000000
s/n: 01001-OEM-0000007-00001
Microsoft Windows 95 v4.00.950b OSR2 (OEM) s/n: 22195-OEM-0003585-85578
Microsoft Windows 95a s/n: 20095-OEM-0002444-11686
Microsoft Windows 95b OEM Release
s/n: 12496-OEM-0000043-18525
s/n: 12496-OEM-0011212-18525
s/n: 12496-OEM-0020032-03586
s/n: 15696-OEM-0010247-47548
s/n: 30395-OEM-0006233-84267
s/n: 35695-OEM-0008411-93110
Microsoft Windows 98 s/n: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 ( tested with RC-0 and RC-1)
Microsoft Windows 98 RC0 (build 1691) s/n: 24264-XXXXX-XXXXX-XXX57-08200
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation/Server s/n: 040-0877067
Microsoft Windows NT 4.0 build 1381 Srvr / Wrkstn s/n: 22796-OEM-0003713-26488
Microsoft Windows NT Server v4.0 (update)
s/n: 040-0102551
s/n: 040-0442130
s/n: 040-1200551
s/n: 040-1267354
Microsoft Windows NT WorkStation v4.00 (update)
s/n: 419-0131995
s/n: 419-0285643
s/n: 425-1485791
Microsoft Windows NT Workstation v4.0
CD-key: 30495-0006276-08164 Name: SNiKkEL s/n: 11995-69580
s/n: 040-1040522
s/n: 09496-0009552-77303
s/n: 419-1020551
Microsoft Windows NT Workstation v4.0 (OEM)
s/n: 09496-OEM-0009552-77303
s/n: 30495-OEM-0006276-08164
Microsoft Windows NT v3.51 Workstation s/n: 32287-174-2756663
Microsoft Windows NT v4.0
s/n: 040-0030675
s/n: 040-0556784
s/n: 419-0025043
s/n: 419-0045835
s/n: 446-3650194
Microsoft Windows NT v4.0 Server
s/n: 040-1357912
s/n: 155-0032187
s/n: 419-0069303
s/n: 427-5632883
s/n: 502-0000502
Microsoft Windows NT v4.0 WorkStation
s/n: 040-0148787
s/n: 040-0466676
s/n: 040-0628784
s/n: 040-0848248
Microsoft Windows NT v4.0 Workstation
s/n: 040-3548393
s/n: 09496-0009552-77303
s/n: 425-1921701
Microsoft Windows NT v4.0 build 1381 s/n: 040-1200551
Microsoft Windows for WorkGroups v3.11
s/n: 00131-002-6600743
s/n: 18016-010-0187302
s/n: 19492-020-0028353
s/n: 511807955
Microsoft Windows for worlgroups v3.11 SPANISH s/n: 872-0298-300C
Microsoft Word Win95 s/n: 32857-113-0137987-64504
Microsoft Word v6.0 user: rac s/n: 01698-053-0102765
Microsoft Word v6.0a NL Win s/n: 23227-020-0054534
Microsoft Word v7.0 s/n: 23495-OEM-0003911-82587
Microsoft Word v7.0 UK Win s/n: 32857-113-0137987
Microsoft Works 95 s/n: 425-0977766
Microsoft Works v3.0 - v3.0a NL Win s/n: 16429-020-0000284
Microsoft Works v3.0 MultiMedia Edition s/n: OEM-MMWRKS300
Microsoft Works v4.0
s/n: 00000-OEM-0000000-00000
s/n: 29696-OEM-0015951-96895
Microsoft Works v4.0 Win95
s/n: 30195-OEM-0005315-60186
s/n: 33977053011175600000
Microsoft Works v4.0+ Win95 s/n: 33977-053-0111756
Microsoft Works v4.5 CPL.CD 111-1111111
Microsoft all CD-Keys with this format xxx-yyyyyyy s/n: 111-1111111 Everything is possible. The last 7 number must be /7
Mid2Xm Name: Mega Warrior s/n: mna+2yPq+Reh8Q.chIFy
Middle Mouse Button v1.90E s/n: DCS1963A9AC
Midget v1.15 Name: Cosmo Cramer 1997 s/n: 1085141155749
Midget v1.21 32-bit License: 9999 Licensed: romeo s/n1: 319091 s/n2: 15649
Midi Machine v3.0 Name: Riz la+ s/n: RJ1
Midi Manager v1.0 Win95/NT FName: lgb LName: REVOLT s/n: 6DXTZSvwyjwvvkhoroja
Midi Quest v6.0 s/n: MQ61362
MidiGate s/n: 7654321 Name: US
MidiSoft Music Studio Win s/n: 1010422-2159
MidiStudio v4.1 Win95 s/n: pmrFmh9q5f3v2k0zyaw
MidiStudio v4.2 Win95 Name: s/n: SggF3UphJk4AiJg
MidiWav v1.0 OS/2 s/n: zn-125-op-r27a-5gyv2
Midisoft Sound Bar v1.0 TE Name: Steve Hsu s/n: SNDBAR-
Midisoft Studio Recording Session v6.0 s/n: 070290044
Mighty Fax Name: mpbaer s/n: RKS-3071238
MightyFAX v2.2 Name: Steve Hsu s/n: RKS-3852247
MightyFax v2.7b
Name: Byte Ripper s/n: RKS-5414894
Name: Free Registered Version s/n: RKS-11123619
Name: Phrozen Crew s/n: RKS-5981569
Name: SiLicon Surfer PC'97 s/n: RKS-9080790
Mile Manager Deluxe v2.0 Win95 FName: KEIOS Middle Name: {leave blank} Last Name: {leave blank} Reg s/n: 31638
Military Pay Calculator 97 v1.3b s/n: A98SALTINEU
MimarSinan Visual Split Studio 97 v3.11 build 14 1/4
License number s/n: 111111
Redistribution License($120) s/n: 1114
Royalty-free Source Code ($700) s/n: 1115
Single User($20) s/n: 1112
Site License($50) s/n: 1113
MimarSinan Visual Split Studio 97 v3.11 build 14 2/4 Serialz should be entered in this format : license type - your license - license number e.g. if your license (given) is RMA7575, and you want a royalty-free
MimarSinan Visual Split Studio 97 v3.11 build 14 3/4 Source code license($700) s/n: 1115-RMA7575-111111
MimarSinan Visual Split Studio 97 v3.11 build 14 4/4 ***IMPORTANT*** the best will be to register as redistribution license. if you register as any other licenses you'll get a nag screen when you try to create self-uniting *.exe files.
Mind's Task Tray v1.1 Win95/NT MindsTaskTrayE2-E431398
MindMan v3.0 user: drunken Dwarf s/n: 019E-5EAF-A376-F5F9
MindVision Inst. VISE v2.43 Win95/NT Name: CORE/DrRhui IVR400W5307439 & Organisation Free
Mini Agenda v1.0 Name: Killer+Bee s/n: 100922107410019
Mini Chart32 v7.02 Name: blastsoft s/n: 2360012673
MiniCAD v6.0.0b2 Mac s/n: 16B1-ARLMDXAQ-000000
MiniTab
s/n: M3025121T
s/n: WS111200942
MiniTab Mac s/n: M8208005
MiniTab v10.0 Statistical SoftWare Win s/n: WC1020775
MiniTab v9.2 Win s/n: W92006400
Mips Transform Suite Personal v2.1N Win s/n: 90002276
Mirage Ray Tracing Engine for 3D-Studio s/n: 942559
Mirc v4.52 Name: AlienSoft s/n: 12618-1389297
Mirc v5.3 Name: Reveal s/n: 3529-367972
Mirc-32 v4.7 32-bit Win 96
Name: SUPER BBS s/n: 9831-912648
Name: mIRC Supporter s/n: 17846-2047916
Mirc-32 v4.72 32-bit Win95
Name: Khaled Mardam-Bey s/n: 19757-2055146
Name: SINGAPORE s/n: 10439-945330
Mircosoft planner s/n: 076-051-090
MitemView Mac s/n: 11089
Mixman Studio Win95 s/n: 2166362425
MobileMath for Newton Mac s/n: 2100000000000000
Mocha Telnet W32 TN5250 Name: Killer+Bee [PC'97] s/n: C35072
Mocha W32 TELNET v1.1 Name: DEENS + E. TheForceTeam s/n: E38537
Mocha W32 TELNET v1.2 Name: MiRaMaX / TheForceTeam s/n: E21681
Mocha W32 TELNET v1.3 Name: TheForceTeam s/n: E38537
Mocha W32 TN3270 Name: Killer+Bee [PC'97] s/n: B14592
Mocha W32 TN3270 v1.3 Win95/NT Name: CORE/JES single key license: A18084 companylicense: B61072
Mocha W32 TN5250
Name: Killer+Bee [PC'97] s/n: B9216
Name: MiRaMaX / TheForceTeam s/n: B58724
Mod4Win (Module player Win) Name: Registered Version s/n: 308435988047381282
Mod4Win v2.20 Name: cracked s/n: 236273118978589
Mod4Win v2.xx Name: Registered Version s/n: 308435988047381282
ModEdit v3.02 Name: Everybody s/n: FF4FAA6BEA48483E1FFC5D3E5E
Model Studio 3D Win
Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n: 17 Verification #: 863528
Name: DoH!RuLeZ! Company Name: HeLLAND iNC. s/n: 27 Verification #: 863547
Model Studio 3D Win3 Name: DoH!RuLeZ! company: HeLLAND iNC s/n: 27 verification: 863547
Modem Doctor v5.2 s/n: M4B00635
Modem Doctor v6.0 s/n: M6D00810
Modem Init Strings - Database v2.1
Name: 2U! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 4B545E546440
Name: 4U! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 5C54375E6653
Name: CYBERPUNK adress: [LCi^XADi] zip: country: s/n: 3B38484D603A334D
Name: Me! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 594049655C50
Name: NoBoDy! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 40435E5439524158
Name: SoMeBoDy! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 325F42574661
Name: TeLLeRBoP adress: G.!.$ zip: country: s/n: 404A60373D40
Name: The GuaRDiaN aNGeL adress: G.!.$ zip: country: s/n: 3F62644E3C474840
Name: Xxx! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 43415348404E3757
Name: You! adress: G.!.$ zip: country: s/n: 525F374B4152
Modem Status Name: aka Modemsta s/n: 1239123
Modem Wizard 97 s/n: K03-M110-012074
Modem init Strings - Database v1.1 (edit $BASE.KEY) line #1: (your name) line #2: 47110815
ModemShare v7.0 DOS s/n: S#36230005251
ModemShare v7.0 Win95 s/n: S#36230005251
ModemSta v1.7 Win Name: Whatever s/n: 1239123
ModemSta v1.9 Name: Lost Soul [uCF] s/n: 1234322
Modscan32 v1.0a Name: djHD company: DSi s/n: 8665633K5G727275
Mojo v2.0 Win s/n: 246812750157
MomShell v2.1 Win95/NT User: escom+ s/n: 765990
Momshell v2.0 Win Name: kOUGER! s/n: 10981
Monarch Win s/n: 1003818
MoneyMap Personal Financial Director Win password: CASH
Monkey Island 1&2 Unlock Codes
s/n: 446-167-9773 CERCTXXLTX
s/n: 536-778-9299 DLRVMCXQLY
s/n: 736-253-1718 BLRYKSNLDX
Monthly Bill Manager 98 beta 5
Name: Phrozen Crew s/n: 9R098-MBM-228R3718
Name: SiLicon Surfer s/n: 9R098-MBM-108L1518
Monthly Bill Manager v3.02 (32-bit) Name: Dark Empire s/n: MBM-0006824101
Monthly Bill Manager v3.06 Win95 Name: Paulo Alberto Richart s/n: MBM-052034074
Monthly Bill Manager v7.05 (16-bit) Name: LOMAX [DARK EMPIRE] s/n: MBM-034060041
Moray v2.02+ GUI Modeler Name: United Cracking Force s/n: 9F10B935
Moray v2.5 Win Name: Misha, UCF s/n: 20E81C5C
More than Words
code/1000000000 s/n: 921934273338
code/1010 s/n: 103834273338
More than Words v3.0 Win95 Name: Anything s/n: X37-222-733-37x
Morph Magic v1.0 For 3DS-Max s/n: 3105727
Morph Magic v1.1 Plugin for 3D Studio Max s/n: 76538 Authorization code: 11826557
Morph Studio SE v1.0 Win s/n: RNAEB-50199-00845
Morph Studio v1.0 Win
s/n: RINEB-40807-02342
s/n: RINEB-50114-00001
s/n: RINEB-50125-00006
Morph v2.5 Mac s/n: 4606000800
MorphBar32 v1.4 Win95/NT
Name: Anyone s/n: 3708
Name: Cracked s/n: 4795
Name: Me s/n: 356
Name: kOUGER! [RBS] s/n: 12649
Name: madmax! s/n: 4655
MorphMan v2.01 Win95 Name: Compa: eXpose s/n: 2022:42424
Morpher v1.4 Win95 Name: TheForceTeam Registration s/n: 11216669
Morpher v2.0
Name: Anything s/n: 19982977
Name: Nambulu s/n: 40435000
Morpher v2.1 Win Name: (anything you like) s/n: 97044
Morpher v2.5 Win s/n: 1306206233
Morphing Magic
s/n: 0-672-30320-5
s/n: 0-672-30320-5 2
Mortice Kern Systems v3.1 Dos/Win (6 users) s/n: 3041129678
Mouse Odometer Name: !unknown! s/n: 3297264518
Mouse Odometer v1.12
Name: Frog's Print s/n: 1808645223
Name: Phrozen Crew '96 s/n: 1655934984
Name: Registered Version s/n: 1512200088
Name: STaRDoGG CHaMPioN PC97 s/n: 947486923
Name: Saltine s/n: 1678651690
Name: fx22 97 s/n: 629105062
Name: fx2297 s/n: 629105062
Name: romeo-JUANDA number: 2005489117
MouseClock v2.0 s/n: MCREG2
MouseTrap Name: Rodney Phipps s/n: 00AMN0BU7XJECQ8PUN7L
MouseTrap v1.0 by Sausage Software
Name: Authorized User s/n: 0MVR4Q4RMX10NF04HH26
Name: Martin Karlsson s/n: 0MFX8FNMY1932K9CFFH3
Name: Xerox's CompuTerror s/n: 09NKW4Q5TWTCPMK8P5WA
Mover v2.0 Win95
Name: 2U! s/n: 52735454
Name: 4U! s/n: 52735514
Name: Bi$0 from Koruņa s/n: 914592310
Name: Me! s/n: 52735904
Name: NoBoDy! s/n: 56385054 Name: Xxx! s/n: 83648511 Name: [sLV/uCF] s/n: 216421777 Name: SoMeBoDy! s/n: 98209600
Name: SULIVIAN [sLV/uCF] s/n: 216421777
Name: SoMeBoDy! s/n: 98209600
Name: TeLLeRBoP s/n: 18211068 Name: Me! s/n: 52735904 Name: You! s/n: 83648301 Name: 2U! s/n: 52735454 Name: 4U! s/n: 52735514
Name: The GuarDiaN aNGeL s/n: 116418918
Name: Xxx! s/n: 83648511
Name: You! s/n: 83648301
Name: tHATDUDE s/n: 97299250
Mover v3.0 Win95 Name: 0 s/n: 0
Movie Credit v1.2 Name: Steve Hsu s/n: gTth7ZMTx1
Movie Credits v1.2
Name: 2U! s/n: KyvIi4Y#%)
Name: 4U! s/n: K_+>ckpYFP
Name: Byte Ripper s/n: 51eJ<#HpV$
Name: Cracked s/n: XDh_vDKV;E
Name: Me! s/n: AO=IPt!2P
Name: NoBoDy! s/n: #%+UgLOU9^
Name: Phrozen Crew s/n: zFuwM([email protected](
Name: Registered s/n: XDh_vDKV;E
Name: Saltine/PC s/n: g5tCJi+CB_
Name: SoMeBoDy! s/n: oY2HRTEh: y
Name: TeLLeRBoP [TeL/GiS] s/n: MS8$3SzkHT
Name: The GuaRDiaN aNGeL s/n: FqACNrSilr
Name: Xxx! s/n: Dk8dk4SedQ
Name: You! s/n: >$IqV$qaYK
Movie Master v5.02 (build 1.0.7)
s/n: 0770000039518 (Freelance Version)
s/n: 9660000039518 (Studio Version 5.0)
Movie Organizer v2.1 Win Name: TheForceTeam s/n: 44956736-518
Movie Organizer v2.1 Win95/NT Name: TheForceTeam s/n: 44956736-518
MpegXtra Pro v2.5.1 Plug-In for Macromedia Director s/n: HOW2PLAY
Mr. Ed v1.15. (Os/2) Name: Pr0metheus s/n: 79a03
Mr. MATT 32 bits Name: Cosmo Cramer 1997 s/n: 1086845 522298
Mr. Matt v1.59 License: 9999 Name: romeo s/n-left: 320795 s/n-right: 382198
Mr. Matt v2.06 License: 3928 Name: Mr. Matt s/n1: 520697 s/n2: 418435
Ms Visual Studio 97 s/n: 58263111111111182792
MsCode v6.2 Name: LOMAX s/n: 8N32MW
Multi Active Maximizer Win s/n: LWIN306051
Multi Ad Creator v3.6 Mac
s/n: 117032
s/n: 117032117051
s/n: 117051
Multi Ad Search Mac s/n: 100066120
Multi Disk Mac s/n: PS001604(001)
Multi Media Logic M7023110L Name: REGISTERED s/n: 7D8A21CF
MultiClip Pro v3.1 s/n: ENV30307-002
MultiEdit 1993 s/n: KAL610P3111332
MultiEdit v7.00e s/n: ME700E111111
MultiEdit v7.10a s/n: MEW700P000000
MultiEdit v7.11 Win s/n: MEW7IC812465
Multimedia Designer by AT&T Win95 s/n: 0E278002658
Multimedia Explorer v1.30b
Name: Freeware Version s/n: 118633555
Name: romeo s/n: 111989614
Multimedia Futura (spanish) s/n: 30-20-FU-00434
Multimedia Solutions s/n: 205521
Multimedia Spelling Bee Version s/n: BDSB-1000
Multimedia ToolBook s/n: 0151-008781
Multimedia Xplorer v1.23 Win95/NT
Name: BLASTSOFT s/n: 11111111
Name: iCEMAN [uCF] s/n: 11495375
Name: kOUGER! [CB4] s/n: 10576336
Name: lgb [REVOLT] s/n: 124960755
Name: lgb [REVOLT] s/n: 214960755
Name: lgb [REVOLT] s/n: 554960755
Name: lgb [REVOLT] s/n: 774960755
Multimedia Xplorer v1.2BETA 2b Name: iCEMAN [uCF] s/n: 11495375
Multiple Document Editor v2.2 Win s/n: 20001 Name: MG Italia [by MG Italia]
Multiple Document Editor v2.4
Enter 20xxx (x is any#) to register the prog.
s/n: 20529
Multiple Document Editor v2.4 Win
s/n: 20001
s/n: 20045
s/n: 20091
s/n: 20246
s/n: 20333
s/n: 20389
s/n: 20658
s/n: 20666
s/n: 20724
s/n: 20788
s/n: 20939
MuseArc v4.5.97.8 Name: Nolan Albert s/n: e893-0e7f-d453-347c
MusiFind Pro 98 v1.8c Win/Win95 Name: escom/CORE s/n: WO9-M71HFSMHF
Music Magic Songbook v1.0 Win s/n: 932667-2198
Music Time s/n: MV20-0-02031-3996
Music Time DeLuxe v3.0 Win s/n: MD10-0-12065-5121
Music Time DeLuxe v3.0 Windiws s/n: MD10-0-12065-8209
Music Time Mac s/n: MV20-0-1045-1830
Music Time Win s/n: MV20-0-02045-8738
Music Time v1.0 s/n: MV12-P-02036-PPPP
Music Time v1.0 Win
s/n: MV12-0-02036-1234
s/n: MV12-3-02036-3333
s/n: MV12-3-02036-4604
s/n: MV12-3-02036-5722
s/n: MV12-5-02036-0887
s/n: MV12-5-02036-1556
s/n: MV12-5-02036-2389
s/n: MV12-6-02036-1003
s/n: MV12-6-02036-8738
s/n: MV12-6-02036-9861
s/n: MV12-9-02036-2918
Music Time v2.0 Win s/n: MV20-0-02045-8738
Music+ v3.4 Win s/n: .PC.000.MAC
[email protected] Win95 s/n: AV01-1-01112-8770
MusicShop v1.0 Mac
s/n: 210.100.00011500
s/n: 210.100.00011509
s/n: 210.100.00011518
s/n: 210.100.00011523
s/n: 210.100.00011534
s/n: 210.100.00011554
s/n: 210.100.00011561
s/n: 210.100.00011562
s/n: 210.100.00011577
s/n: 210.100.00011588
s/n: 210.100.000115xx (x = any number)
MusicTime Deluxe Win/Win95 s/n: MV10-1-12065-2819
Musical Arranger v1.0 by Yamaha Win95 s/n: 11WA00939875E
Musicator Audio s/n: 999-99999-49867
Mutant Beach Mac
s/n: 000234 003557
s/n: 000234003557
My Advanced Brochure Win95 s/n: 3228-001372
My Advanced Label Designer s/n: 2223-87357
My Advanced Maillist & AddressBook
custom s/n: 34453
s/n: 2122-32574
s/n: 2123-42935
My Brochures Mailers and more v1.0 s/n: 3223-07984
My Card File s/n: 21529
My Card File v1.0 Enter 21xxx (x is any#) to register the prog.
My Card File v1.0 Win
s/n: 21001
s/n: 21091
s/n: 21246
s/n: 21333
s/n: 21345
s/n: 21389
s/n: 21489
s/n: 21666
s/n: 21724
s/n: 21788
s/n: 21939
My Invoices s/n: 2643-20966
My Movies To register type in 36XXX where X = any number you would like it to.
My Movies v1.20
s/n: 36529
s/n: 36663
My Movies v1.20 Win
s/n: 36001
s/n: 36091
s/n: 36246
s/n: 36304
s/n: 36333
s/n: 36345
s/n: 36389
s/n: 36666
s/n: 36724
s/n: 36788
s/n: 36939
My Notes v1.0 s/n: scum
My Personal Diary v4.60 16bit s/n: Registration ID = EVEN-BETTER
My Personal Diary v5.01 s/n: MPDIARYNEW495
My Personal Diary v5.5 Name: tHATDUDE! s/n: MPDIARYNEW95
My Personal Diary v5.6b 32bit s/n: Name: anything s/n: MPDNEW495
My Personal Diary v6.0 32bit
Name: Byte Ripper s/n: MPD6-GQAYLWL-CAM1
Name: Free Registered Version s/n: MPD6-BDZGGKD-CAM1
Name: PC97 s/n: MPD6-VMIDLMB-CAM1
Name: Phrozen Crew s/n: MPD6-DQTMALX-CAM1
My Personal Diary v6.0a Win95
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
s/n: [email protected]
My Personal Diary v6.1 Name: NRP PRN compa: NRP NRP s/n: MPD6-X12345-CAM1
My School Mac s/n: 6580040
My Stars! v2.5 Win95/NT
s/n: 9911223214
s/n: 9919824
My Town Mac s/n: 8620045
My personal Diary v6.00a Name: Cosmo Cramer Company : Vandelay Industry s/n: MPD6-C000000-CAM1
My-T-mouse v1.30 Win s/n: FT 1305766
MyCDplayer v2.0.2 Win95/NT Name: Samurai s/n: 14141-24141-42520-10403
MyLabelDesigner v1.0.1 Mac s/n: 2227-30259
Mystery Slots v1.1 s/n: 087943
Mystery at the Museums s/n: 0340151


Go to the beginning